LIKVIDACE A ÚPRAVA ODPADŮ

Společnost dodává technologie a služby v oblasti odpadového hospodářství.

 

 
Spolupracujeme s dodavateli v oblastech inženýrské, energetické, montážní a provozní služby v oblastech technologických celků pro kompletním nakládání s odpady.

Společnost má možnosti dodávat technologie a služby v oblasti odpadového hospodářství po celém světě.