WEBOVÉ PRÁCE

MĚNÍME NÁPADY V REALITU, VYTVOŘÍME VAŠE WEBOVÉ STRÁNKY.

Zpracování webových, grafických návrhů a úprav textů, náčrtků, příprava digitálních vstupů, přenos digitalizovaných údajů z databáze na procesory a další grafické a webové práce.