Betonářská výztuž – ocel

BETONARSKA_OCEL

Betonářská ocel žebírková v tyčích a ve svicích.

Široké využití ve stavebnictví, jako výztuhy do betonářských výrobků, průmyslové podlahy, při výstavbě inženýrských sítí.

Ocel pro výztuž do betonu — Svařitelná žebírková betonářská ocel

typ/varianta: B500B

∅8 až ∅32 mm dodávaná v tyčích  

∅8 až ∅22 mm dodávaná ve svitcích