PRŮBĚH ZAKÁZKY

Jak probíhá zakázka s naší firmou v devíti bodech.

  1. Popovídáme si o chystané rekonstrukci

Každá zakázka začíná tím, že nám zákazník zavolá nebo napíše email. Občas tomuto kroku předchází žádost o zaslání předběžného rozpočtu rekonstrukce na e-mail. Popovídáme si o chystané rekonstrukci a domluvíme si první schůzku přímo na místě rekonstrukce.

  1. První schůzka na místě rekonstrukce

Na místo rekonstrukce přijede technik, který si nejdříve pohovoří s investorem o jeho požadavcích na rekonstrukci a následně si důkladně prohlédne místo rekonstrukce. Posoudí jeho technický stav, zváží prostorové možnosti a provede potřebná měření. Následuje opět konzultace s investorem, během které technik navrhne několik možných řešení a poradí zákazníkovi, jaké materiály je vhodné použít. Je přeci důležité hledat optimální řešení s ohledem na finanční možnosti investora.

  1. Vypracování podrobného položkového rozpočtu rekonstrukce (cenové nabídky)

Zákazník obvykle potřebuje několik dní na promyšlení jednotlivých návrhů a na výběr stavebních materiálů a zařizovacích předmětů. Během této doby probíhá mezi technikem a investorem elektronická nebo telefonická komunikace, díky které si investor ujasňuje své představy o budoucí rekonstrukci. Pomůžeme zákazníkovi vybrat vhodné sanitární vybavení, podlahové krytiny, vhodné barvy a malby, kování, dveře a futra, obklady i dlažbu, střešní krytinu atd.

Pokud je zákazník rozhodnutý o výsledném řešení rekonstrukce a vybral si již konkrétní vybavení, vypracujeme během několika následujících dnů podrobný rozpočet, ve kterém budou po položkách rozepsané ceny jednotlivých prací, materiálů a zařizovacích předmětů. Výsledná cena v rozpočtu je konečná, bez souhlasu zákazníka se měnit nebude. Pokud zákazník před začátkem samotné realizace změní názor a vybere si jiné řešení nebo jiné materiály, potom je samozřejmostí, na přání zákazníka rozpočet upravit.

  1. Uzavření smlouvy o dílo s přiloženým položkovým rozpočtem

Po schválení rozpočtu následuje uzavření smlouvy o dílo. Ke smlouvě je přiložený zákazníkem schválený položkový rozpočet. Dále jsou ve smlouvě uvedené přesné termíny, do kterých se zavazujeme rekonstrukci dokončit. Součástí smlouvy o dílo jsou také platební podmínky, záruky a další důležité podrobnosti, na kterých se obě strany dohodnou.

  1. Vystavení zálohové faktury (první)

Po podpisu smlouvy o dílo je zákazníkovi předána první zálohová faktura, která je splatná v domluveném termínu. Výše zálohy je obvykle 50 % z celkové ceny zakázky. Zálohu zákazník složí několik týdnů před zahájením stavebních prací, abychom mohli nakoupit zařizovací předměty, obklady a další potřebný materiál k rekonstrukci.

Faktura je proplatitelná bankou ze stavebního spoření či hypotéky.

Veškeré vybavení nakoupíme a dopravíme na místo rekonstrukce, za ceny, které by třeba i nakoupil sám zákazník, ale u nás mu zajistíme cenu nižší o 6 % díky snížené sazbě DPH 15 %.

  1. Realizace rekonstrukce

Stavební práce jsou zahájeny v termínu dohodnutém ve smlouvě o dílo. Práce probíhají dle dohodnutého harmonogramu až do termínu odevzdání dokončené zakázky.

V průběhu realizace komunikuje technik se zákazníkem a informuje ho o všech důležitých krocích. Často se stane, že se zákazník rozhodne pro změny nebo rozšířit rozsah stavebních prací, proto považujeme průběžnou komunikaci za důležitou.

Technik denně navštěvuje místo rekonstrukce a dohlíží na to, aby byly všechny stavební práce provedeny kvalitně.

  1. Vystavení zálohové faktury (druhé)

V průběhu realizace rekonstrukce je zákazníkovi předána druhá zálohová faktura, jejíž splatnost je stanovena na termín před koncem samotné rekonstrukce (podle smlouvy o dílo). Výše druhé zálohy je dalších 40 % z celkové ceny zakázky.

Faktura je opět proplatitelná bankou ze stavebního spoření či hypotéky.

  1. Předání stavby zákazníkovi

Ve smluveném termínu je dokončená stavba předána zákazníkovi. Zákazník si vše prohlédne a vyzkouší a následně je o předání a převzetí díla je sepsán protokol. Zákazníkovi jsou také předány všechny potřebné doklady souvisejících s právě dokončeným dílem. Od data předání dokončené stavby začíná běžet záruční doba.

  1. Zaplacení zbývající části z celkové ceny rekonstrukce

Po předání dokončené stavby je zákazníkovi předána faktura k zaplacení zbývajících 10 % z celkové ceny rekonstrukce.

Faktura je opět proplatitelná bankou ze stavebního spoření či hypotéky.