Zásady ochrany osobních údajů

Naše webová adresa je: https://clifford-trading.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, a stejně tak i jakékoli informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“), které nám jsou předávány od Vás, zástupců zákazníků a obchodních partnerů společnosti Clifford Trading, s.r.o. se sídlemVáclavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha, IČO:06760678 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, spisová značka C 288405, (dále jen „Clifford Trading“).

Správce Vašich údajů

Společnost Clifford Trading jako správce Vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Clifford Trading zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Clifford Trading je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na svých webových stránkách. Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, udělujete nám svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Co shromažďujeme

Clifford Trading shromažďuje a zpracovává informace, které nám poskytnete zejména prostřednictvím přístupu a vyplněním kontaktního formuláře na těchto webových stránkách, případně přímým adresným sdělením na naše kontakty. Tyto informace slouží pro vytvoření a realizaci Vaší poptávky nebo smlouvy u nás. Tyto osobní údaje zahrnují:

Identifikační údaje

Abychom Vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, firma, případně pozice ve firmě.

Kontaktní údaje

Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.

Údaje o odborném zaměření

Abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, které odpovídají vašemu odbornému zaměření, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: povolání, odborná specializace, obchodní dotazníky.

Vždy se jedná o informace, které nám dobrovolně poskytnete v kontaktním formuláři nebo adresným sdělením.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím naší webové stránky, ani přímým adresným sdělením.

Účely zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje využijeme pouze k účelům, pro které jste nám je poskytli, tedy v rozsahu nezbytném pro zpracovávání za účelem:

  • uzavření, změny nebo plnění kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování našich služeb (pro účely realizace Vaší objednávky), případně plnění povinností vyplývajících z obecně závaznýchprávních předpisů,
  • v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá Clifford Trading Vaše údaje týkající se Vašeho zákaznického chování, které využíváme k vedení obchodní a statistické evidence pro účely vyhodnocení našich produktů a poskytovaných služeb i pro účely jejich zlepšení a zkvalitnění, včetně případné možnosti využití  k adresným marketingovým  účelům   v rozsahu   přípustném  příslušnými právními  předpisy  v případě, kdy   k takovému účelu máme od Vás získaný odpovídající souhlas. Využíváme Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) k zasílání marketingových a obchodních sdělení o produktech a službách, jestliže o ně sami projevíte zájem předáním takových kontaktních údajů, do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.