TŘÍDĚNÍ A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

Doposud převládá u těchto technologií ruční dotřídění, tuto však lze nahradit podstatně výkonnější automatickou separací s využitím separátorů.