KOMUNÁLNÍ ODPAD

ZPRACOVÁNÍ TKO

Společnost spolupracuje s generálním dodavatelem odpovědným za plnou realizaci spojenou s instalací technologických celků potřebných pro zpracování komunálního odpadu.

Technologické celky k likvidaci komunálního odpadu jsou vždy navrženy na objemové množství, které zadává investor dle faktického stavu.