KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

Kogenerační jednotka je zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie Existují pro různé účely a s různým výkonem.

V české legislativě existuje speciální zákon, který uživatelům ekologické energie z kogenerace připisuje státní příspěvek na tuto energii, čímž stát podporuje nezávislé výrobce energie, kteří využívají většinu (kolem 90%) energetického obsahu svého paliva.

Obr.  Ilustrační fotografie části agregátů kogeneračních jednotek GENTEC a KamA