BIOPLYNOVÉ STANICE

BIOPLYNOVÉ STANICE – Bioplynové stanice slouží k úpravě a zpracování biologicky rozložitelných odpadů, zkráceně bioodpadů. Ty pocházejí především ze zemědělství (tedy rostlinné zbytky (např. kukuřičná siláž)), a dále z chovu zvířat (zvířecí exkrementy), nebo to mohou být vytříděné biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu.