ODPADNÍ PNEUMATIKY

Pro téměř jakýkoli typ zpracování je nutné, aby materiál byly zmenšen na granule nebo prášek. Pro ekonomické snížení velikosti přírodního a syntetického kaučuku jakéhokoliv druhu, ve formě balíků, desek nebo třísek, vulkanizovaných nebo nevulkanizovaných, s textilní výztuží nebo bez nich, nabízí Ultra-granulátory.

Nadrcení a úprava jsou třeba pro potřeby pyrolýzní – depolymerizační jednotky, jako alternativního paliva nebo kompletní výroba regranulátu pro další výrobu pneumatik nebo jako surovina pro výrobu povrchů, podkladů apod.