ODPADNÍ OLEJE

V současné době se připravuje projekt výstavby zařízení pro regeneraci použitých motorových, průmyslových, hydraulických a transformátorových olejů, jakož i technických maziv. Projekt má být realizován na území mimo EU v období 2020 až 2023. V současné době již byla dokončena etapa koncepčního inženýrství.


Součástí projektu je sběr / likvidace odpadů, následovaná regenerace do původního stavu (míchání olejů a maziv). Konstrukční kapacita závodu je 100 tisíc tun ročně základních olejů (návrhová kapacita pro míchání je 40 tisíc tun ročně).
Navržená regenerační technologie je založena na inovativním procesu skládajícím se ze tří hlavních fází: dehydratace, regenerace a závěrečného čištění. V prvním stupni se odstraní voda a těžké frakce. Dále se „suchý“ olej zahřívá do stavu plazmy a prochází řadou filtrů a zbavuje se kontaminujících prvků. V další etapě je vůně odstraněna a pomocí bělícího jílu je dána původní průhledná barva. Použitá metoda umožňuje obnovit až 98% vstupních surovin a současně umožňuje zvýšit index viskozity., který odpovídá skupině olejů III-IV.

Vyznačuje se také uzavřeným výrobním cyklem, který zcela eliminuje znečištění životního prostředí v důsledku významného snížení emisí CO2 (ve srovnání s recyklací), ochrany a opětovného použití drahých surovin, účinného čištění odpadních vod a emisí do ovzduší.